Kiadása 2012-től szünetel.

Alapító: Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Alapító főszerkesztő: BÜKI ATTILA

A szerkesztőbizottság tagjai:
DEIM PÁL
KISS DÉNES
SZAKONYI KÁROLY

Főmunkatárs:
KÉRI MIHÁLY
Munkatársak:
GYARMATI LÁSZLÓ
NEMES ATTILA
HOLPÁR MÁRIA ERZSÉBET
MOGYORÓSI ERIKA

Műszaki szerkesztő: M. NAGY PÉTER

Megjelenik:
Érd Megyei Jogú Város
anyagi támogatásával

Kiadóvezető: BAZSÓNÉ MEGYES KLÁRA

Szerkesztőség:
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Telefon: +36-23-365-470/102

HU ISSN: 1568-037 X